فلزیاب قدس 09101842930

فلزیاب قدس

فلزیاب قدس فلزیاب قدس یا جستجوگر فلزات، دستگاهی الکترونیکی است که برای شناسایی فلزات در زمین استفاده می‌شود. این دستگاه به وسیله‌ی میدان الکترومغناطیسی که توسط آن تولید می‌شود، امواج الکترومغناطیسی را به زمین ارسال می‌کند و پس از برخورد با فلز، موجودیت آن فلز را به کاربر نشان می‌دهد. فلزیابها در جستجوی فلزات مفید…

Read More