فلزیاب چیست؟

فلزیاب چیست؟ فلزیاب یا جستجوگر فلزات، یک دستگاه الکترونیکی است که برای کشف فلزات در زمین و سطوح مختلف استفاده می‌شود. این دستگاه با استفاده از تکنولوژی‌های مختلفی مانند تکنولوژی نطقه‌زنی، تکنولوژی راداری، تکنولوژی مغناطیسی و تکنولوژی امواج الکترومغناطیسی، قابلیت شناسایی فلزات را دارد. فلزیاب‌ها بیشتر در کاربردهایی مانند جستجوی گنجینه‌های باستانی، شناسایی لوله‌های فلزی…

Read More